اصلاح آیین نامه تهاتری شهرداری کرج در دستور کار قرار گرفت

پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، فرج اله ایلیات اظهار داشت: با توجه به عدم وجود نقدینگی در سالهای اخیر و عدم توانایی شهروندان به پرداخت نقدی بدهی های خود  بابت پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده صد و هر بدهی که به شهرداری دارند،  شهرداریها شیوه تامین مالی خود را به پرداخت تهاتری تغییر داده اند و پرداخت بدهی ها به صورت نقدی و تهاتری انجام می شود به این صورت که بخشی از درآمد های شهرداری به صورت نقدی و یکسری نیز به صورت تهاتری پرداخت می شود و مردم به صورت ملک، املاک، زمین و آپارتمان به شهرداری پرداخت می کنند و شهرداری هم این املاک را به بدهکاران خودش پرداخت می کند.
 
وی گفت: در بحث های عمرانی نیز هزینه بخشی از پروژه ها به صورت نقد و در صورت تهاتری، از املاکی که بدهکارانِ شهرداری به صورت تهاتر در اختیار شهرداری قرار داده اند پرداخت می شود، مشکلی که اکنون در حوزه تهاتری وجود دارد، واسطه گری ها یی است که اکنون در سطح شهر شاهد آن هستیم، این معضل برای شهر سبب بوجود آمدن آسیب هایی شده است ونیازمند نظارت شورا و شهرداری است و بعضا واسطه ها میزان تهاتر را تعیین می کنند.
 
این مسئول افزود: ما دنبال این هستیم که آیین نامه تهاتری که زحمات زیادی برای تنظیم آن کشیده شده و مدل خوبی برای تامین مالی شهرداریها بوده را اصلاح کنیم و نظارت شورا و شهرداری را در امورات آن بیشتر کنیم تا متولی این کار خود شهرداری باشد و راهکارهای اداری، حقوقی، درآمدی و وصول مطالبات را در آیین نامه آنقدر شفاف کنیم که شهرداری به عنوان متولی  اصلی قرار گیرد، یعنی کسانی که بدهکار به شهرداری هستند با یک واسطه ای، تهاتر املاک خود را در اختیار شهرداری قرار دهند.
 
وی با بیان اینکه  این رویه سبب می شود کسانی که از شهرداری طلبکار هستند از یک مکانیزمی عبور کنند و مطالبات خود را از شهرداری دریافت نمایند، خاطر نشان شد:  ما به دنبال شفاف سازی در نقل وانتقالات املاکی که به صورت تهاتری در اختیار طلبکاران قرار می گیرد هستیم، قطعا اگر به سمت و سویی که سالیانه یک بخشی از این تهاتر را تبدیل به نقد کنیم برویم، مردم را تشویق خواهیم کرد که با راهکارهای تشویقی برای پرداخت بدهکاری هایشان اقدام نمایند.
 
ایلیات ادامه داد: شرایط حاکم بر جامعه ما به این صورت است که نقدینگی در بین  کسانیکه سرمایه گذاری می کنند پایین آمده و اعلام آمادگی می کنند که به جای پرداخت نقدی، املاک خود را به صورت تهاتر ی واگذار کنند ، در همین راستا اولین جلسه کارگروه بررسی و اصلاح آیین نامه تهاتری تشکیل شد و مقرر گردید تا 15 روز آینده کارگروه هایی در شهرداری تشکیل شود و آیین نامه را مجدد بررسی کنند تا در جلسه بعدی وارد بند های این آیین نامه شویم و مواردی که نیاز است اصلاح کنیم تا از اول سال 97 بتوانیم این آیین نامه را اجرایی نماییم.
 
عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان گفت: کسانیکه بابت ماده صد، صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری، به شهرداری  بدهکارند و هر گونه بدهی و مطالباتی که شهرداری و مردم از هم دارند شامل این تهاتر می شود و به جای پرداخت نقدی بخشی از املاک آنها که ممکن است به صورت اداری، تجاری و زمین باشد به شهرداری واگذار می شود و شهرداری نیز این املاک را فقط در بخش های تهاتری عمرانی هزینه کند و به پیمانکارانی که بصورت تهاتری کار می کنند دهد.

ویدئو

پیوندها

ثبت نام برای خبرنامه