فراهم کردن زیرساخت ها به صورت کارشناسی، مبنای توسعه فضای سبز شهری باشد

به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، فرج اله ایلیات در چهارمین مرحله از طرح بهبود نگهداشت شهر کرج گفت: فضای سبز و پارک های شهری با داشتن نقش اجتماعی موجب یکپارچگی همچنین حفظ آرامش شهروندی می شوند. بر همین اساس توسعه آن به صورت هدفمند و کارشناسی شده باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فضای سبز شاخصی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندی و توسعه جامعه محسوب می شود، ضرورت دارد تا کیفیت آن متناسب با استانداردها باشد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان بر ارتقای شاخص های محیطی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان در شهر به وسیله توسعه فضای سبز تاکید کرد.

ویدئو

پیوندها

ثبت نام برای خبرنامه